top of page

SILVER

  • 12 nedelja

  • pristup posebnoj platformi

  • nedeljne lekcije (video + vežbe)

  • nedeljni 1h Zoom trening uživo

  • 1h mesečni Zoom trening

  • pristup VIP zatvorenoj FB grupi

600€/u celosti

ili na tri mesečne rate

Dram Builder Program se odvija kroz 4 modula u 12 nedelja. Svake nedelje imate pristup novim video lekcijama, vežbama i treninzima uživo, preko Zoom platforme.

MODUL 1 – OSNOVA

Učimo se da otkrijemo šta je ono što želimo biti, postati i imati, bez ograničenja kao što su godine, obrazovanje, materijajalni status.

  1. Oblikovanje Vaših snova

  2. Testiranje Vaših snova

  3. Povećanje osećaja zavređivanja

MODUL 2 – PREMOŠĆAVANJE

Učimo se kako da premostimo ograničenja koja stoje na putu gradnje naših snova.

  4. Sprijateljavanje se sa Vašim strahom

  5. Aktiviranje zakona cirkulacije

  6. Promena shvatanja

  7. Oslobađanje kroz praksu opraštanja

MODUL 3 – GRAĐENJE

Život u Vama traži da se izrazi sa svojom svrhom kroz rast, slobodu i napredovanje.

Zato, kada mu odgovorite sa DA, postajete srećniji i kreativniji, a uporedo Vam se otvaraju nove mogućnosti.

  8. Slušanje tihog glasa

  9. Stvaranje potpornog sistema

  10. Treniranje Vaših misli

  11. Pretvaranje neuspeha u odskočnu dasku

MODUL 4 – BITI

Shvatanje ko ste postali na putu gradnje Vaših snova omogući će Vam da se krećete kroz Vaš život sa lakoćom, iz jednih snova u druge.

 12. Žetva Vaših snova

BENEFITI RADA U MASTERMIND GRUPI

✓ ZATVORENA GRUPA INDIVIDUA SA SLIČNIM CILJEVIMA

✓ BRŽI NAPREDAK, RAST I RAZVOJ KROZ ZAJEDNIČKU SARADNJU

✓ MEĐUSOBNA PODRŠKA I RAZUMEVANJE MENTORA I DRUGIH ČLANOVA

✓ SLOBODNA RAZMENA U OKVIRU GRUPE I OSEĆAJ ZAJEDNIČKOG NAPRETKA

Kao Business & Dream Builder Success Coach i mentor, uvidela sam da je ovakva zatvorena grupa najbolji put, pored individualnog rada, za brzu i trajnu promenu svih životnih sfera polaznika Dream Builder Programa.

PRIJAVITE SE NA DREAM BUILDER PROGRAM I OSETITE ŠTA ZNAČI ISTINSKA TRANSFORMACIJA ŽIVOTA.
bottom of page